Güvenlik sistemlerinin en temel bileşeni olan kamera sistemleri; ev ve küçük iş yerlerinden, en yüksek güvenlikli tesislere kadar çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Sistemler temel olarak; görüntü alma, görüntüyü iletme, görüntüyü kaydetme, canlı veya kayıtlı görüntüyü izletme ve görüntü üzerinde akıllı analizler çalıştırma fonksiyonlarına sahiptir.
Kapalı devre yayın olma özelliği, güvenlik gereksinimi dolayısıyla dışarıdan herhangi bir müdahalenin olmaması ve yalnızca yetkili tarafından izlenmesinin mümkün olmasından dolayı güvenlik kamera sistemlerini diğer yayınlardan ayırır.

Sistemin çalışma mantığı şu şekildedir, ihtiyaca ve bütçeye uygun olarak görüntü kayıt çözümü seçilir, hesaplar yapılır ve tasarlanır. Kameralardan elde edilen görüntü kayıt cihazına iletilir ve disklere kaydedilir, aynı zamanda monitörlerden de izlenebilir. Sistemde oluşabilecek arıza durumları da varsayılarak, görüntü kaydı kaybı yaşamamak için yedekli yapılar kullanılmalıdır.

Kapalı devre güvenlik sistemlerinde en temel bileşen olan kameralar akıllı görüntü analiz yetenekleriyle donatılarak, insan dikkati ile sınırlı kalmayan, çok daha yüksek güvenlik seviyelerine ulaşılmıştır.

IP kameraların güvenlik sektörüne girmesiyle sistemin yeterlilikleri artmış ve network yapılandırması gerekmiştir.  IP kamera sistemi tasarlanırken, ağ sistemi tasarımı da yapılmaktadır.